Velkommen

 Aktuelt nyt

 Her bor vi

 Priser

 Reglement

 Arrangementer

 Søerne

 Fiskene

 Faciliteter

 Grejet

 Ekspertfluer

 Tips & ideer

 Fotogalleri

 Kontakt

 Fotogalleri

 English

 Deutsch

 Links

 

 
 

Majfluer over Harlev Put & Take

Sidste år blev mange fluefiskere her i Harlev P&T overraskede over at se Danmarks største døgnflue - majfluen Ephemera Danica - sværme over søerne herude. Derfor kan vi med stor glæde meddele, at vi igen i år har set pæne klækninger fra selve søerne.

Det er specielt den lille sø mod nord, der har leveret klækkende majfluer. For os er det virkeligt et kvalitetstegn på det rene vand, vi praler lidt af.

     
 

Prøv lige at læse dette afsnit fra Danmarksinsekter.dk: Ephemera danica er en rentvandsart, der er følsom over for organisk forurening. Den findes både i små og store vandløb, hvor den foretrækker stabil sand- og grusbund.

Normalt er Danica’en knyttet til strømvand; men et par insektkyndige fluefiskere har fortalt os, at hvis der bare er et lille kildevæld i søerne, så kan majfluens larve/nymfe leve i rene søer som vores, hvis der strømvand i nærheden med en bestand af majfluer.

     
 

Vi har jo Århus Å som absolut nærmeste nabo til søerne, og det er glædeligt, at vandkvaliteten her er blevet markant bedre

Harlev Put & Take kommer vel aldrig til at kunne præsentere majfluefiskeri på højde med de store irske søer som Lough Corrib, Mask & Carra eller majfluefiskeriet i de sydengelske floder Itchen & Test. Majfluefiskeri på højde med Kongeåen og Gudenåen kan vi ikke præstere; men det er med stor stolthed, at vi nu på andet år har haft majfluerne på vore ørreders menukort, der omfatter en rig variation af insekter: Vårfluer, dansemyg, døgnfluer/majfluer, guldsmede, vandnymfer, ryg/bugsvømmere plus en masse andre ting, der indgår i vore ørreders menukort.

Vil du vide mere om majfluen – Ephemera danica – kan du læse mere her:

http://www.danmarksinsekter.dk/ephemera_danica.shtml

http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=2636

http://www.skovognatur.dk/Ud/Naturkanon/insekter/majflue.htm

     

Harlev Put & Take, Højbyvej  9,  8462  Harlev.  Tlf. 86 94 12 12