Aktuelt nyt

 Her bor vi

 Priser

 Reglement

 Dagens vejr

 Arrangementer

 Søerne

 Fiskene

 Faciliteter

 Grejet

 Ekspertfluer

 Tips & ideer

 English

 Deutsch

 Links

 

 

 

Reglement for fiskeri og færdsel ved Harlev Put & Take

 • Fangstbegrænsning. Læs mere her

 • Betaling skal ske inden fiskeriets start (pengekuvert i postkasse) eller via Mobile Pay

 • Opbevar kontrolseddel under fiskeri og forevis den ved opfordring.

 • Fiskeri tilladt fra solopgang til solnedgang. Du kan se tiderne for Harlev Put & Take her:

 • Benyt det afmærkede parkeringsareal ved søerne.

 • Kør stilfærdigt af hensyn til fiskere, børn og dyr.

 • Fisk skal renses i renserummet (fiskeaffald puttes i den opstillede container).

 • De opstillede skraldespande benyttes til almindelig affald (ikke fisk).

 • Vis hensyn til medfiskere og ikke kaste over andres liner - hold afstand.

 • Der må kun fanges fisk til eget forbrug. Videresalg af fisk er ulovligt.

 • Rykfiskeri og optagning af fisk direkte i net er forbudt.

 • Borde og bænke er til at sidde ved - ikke til at stå på.

 • Kast ikke cigaretskod i vandet - benyt askebægerne.

 • Hunde i snor og med hømposer er velkomme

 • Forfodring er forbudt - powerbaitfingre renses i græsset - ikke på bordene og bænkene.

 • Der må kun benyttes én krog pr. stang. Enkeltkrog, et styk dobbeltkrog eller én trekrog

 

EFTERLAD KUN DIT FODSPOR

 

TÆNK PÅ NATUR – FUGLE-OG DYRELIV

 

Ingen adgang uden gyldigt fiskekort 

 

 

Harlev Put & Take, Højbyvej  9,  8462  Harlev.