Aktuelt nyt

 Her bor vi

 Priser

 Reglement

 Arrangementer

 Søerne

 Fiskene

 Faciliteter

 Grejet

 Ekspertfluer

 Tips & ideer

 English

 Deutsch

 Links

 
 

Familiedrama i Harlev Put & Take

To af vore heldagsgæster havde første parket, da blishønsefamiliens 7 øvrige medlemmer overfaldt den mindste unge og efterlod den forskræmt på bredden af halvøen i den vestlige ende af den store sø.

De to unge fyre fortalte at ungen blev hakket af alle de øvrige familiemedlemmer under høje skrig og meget larm.

Ungen sad efter angrebet forskræmt og trykkede sig på bredden, selvom de to lystfiskere stod mindre end én meter væk

     
  Den øvrige familie forsatte efter angrebet med at svømme fredeligt rundt; mens forældrene dykkede efter vandplanter i den store søs sydvestlige ende mindre end 20 meter fra den efterladte unge.

Forældrene gav de øvrige unger del i de planter de tog op fra søbunden. Og forsatte oplæringen af de 5 unger uanfægtet.

Den efterladte unge har ingen mulighed for at klare sig uden forældrenes hjælp, og er allerede død i løbet af natten mellem fredag og lørdag. Naturen kan være barsk indimellem

Se den nye video nederst på siden

Læs mere om blishønen her


 

Familieforøgelser i Harlev Put & Take

Laurits Flowbinner havde besøgt Harlev Put 6 Take flere gange siden vi skrev om blishønsene den 12. maj.

Han var derfor lidt skuffet, da han torsdag formiddag blishønseparret med kun én unge. Men Murer-Flemming trøstede ham og fortalte, at han havde set parret med 4 - 5 unger.

     
  Efter at stået og betragtet de tre blishøns i mere end fem minutter kom fire unger svømmende over mod de tre andre, og sluttede sig til dem. Stemningen hos Murer-Flemming og Laurits steg væsentligt mens de stod og betragtede den store familie.

Efter yderligere nogle minutter kom en enkelt efternøler svømmende over søen og sluttede sig til resten af familien.

Så fru Blishøne kunne stolt præsentere et kuld på seks unger, der meget aktivt dykkede i den store sø efter føde

     

     
  Fru Blishøne venter sig

De ene af de to par blishøns, der er omtalt nedenunder har for alvor slået sig ned herude i Harlev Put & Take.

Parret i den store sø har bygget rede og hunnen ligger og varmer fire æg

 
  Når du kommer for tæt på forlader hun straks reden og begynder som regel at skælde kraftigt ud.
 
  Lad derfor være med at komme alt for nær, så hun forlader reden og dermed afbryder rugningen

Vi lover at følge udrugningen og skal nok komme med besked når unger klækkes.

Til sidst samler vi billeder i en lille billedkavalkade.

 
  Nye beboere i Harlev Put & Take

Her i det tidlige forår slog to par blishøns sig ned i søerne. Da de normalt er meget sky er det derfor en overraskelse at de stadig holder til i søerne, selvom vi jo ofte har mange gæster herude.

Blishønen er en almindelig ynglefugl i søer og moser i Danmark. Den er let genkendelig med sin runde, sorte krop og sit hvide næb og store hvide pandeblis, der har givet den navn. Hvis en han mister status, fordi den ikke kan forsvare sit terræn, nedsættes hormonproduktionen. Det medfører at blissen bliver mindre.

 
 

De to køn ligner hinanden. Ungfuglene har lys hals og ansigt, gult næb og mangler blissen. Selv om blishønen lever i vand, er den ikke nogen særlig god svømmer. Fødderne er kun udstyret med svømmelapper langs kanten af tæerne.

Levesteder - Danmark findes arten almindeligt overalt, bortset fra de dele af Jylland, som mangler søer.Reden anbringes i rørskoven. De erfarne par sætter sig på rørbræmmerne og holder de yngre fugle ude på det åbne vand i starten af ynglesæsonen.

 
 

Blishønen er i ynglesæsonen meget aggressiv over for såvel artsfæller som ænder og svaner. Den er endda i stand til at dræbe ællinger. Det har givet den et dårligt ry, og tidligere var det almindeligt at foranstalte store jagter på den for at holde bestanden nede. Uden for ynglesæsonen er blishønen derimod meget social. Den optræder gerne i store flokke i større søer og i fjorde tæt på land, somme tider sammen med flokke af f.eks. troldænder. Dette sikrer, at mange fugle har adgang til de bedste fødekilder, samtidig med at de er bedre sikret mod angreb fra rovfugle og store måger.Ungfuglene trækker om efteråret typisk til Holland, Belgien eller Frankrig. De voksne fugle bliver i landet vinteren over, hvor de får selskab af store flokke af blishøns fra Østersølandene.

Føde - Blishønen lever hovedsagelig af vandplanter, specielt grønalger, og på ynglepladserne af tagrørblade. For at få tilstrækkeligt med vitaminer supplerer de med muslinger, snegle, orme og insekter. En del af føden henter de på søbredden, og af og til græsser de på tilstødende græsenge.

 

Ny blishønevideo 

 

Gammel blishøne video

 

     

Harlev Put & Take, Højbyvej  9,  8462  Harlev.